“A future-proof environment”

De spin-off van het internationaal bekende UNStudio zoekt naar mogelijkheden om gebouwde omgevingen interactief optimaal af te stemmen op de gebruikers. In tijden van toenemende druk op toegankelijkheid en betaalbaarheid van basisvoorzieningen in wonen, werken en mobiliteit vormt UNSense een verbindend platform voor publiek-private samenwerkingen gericht op technologische innovaties. JACK werkt mee aan projecten die als doel hebben om met slimme IoT-technologieën en data een leefbaarder en aangenamer woon- en werkomgeving te creëren. Een van de resultaten is dat in Living Lab-concepten innovaties worden getest om te komen tot slimme, lerende wijken. De uitkomsten hiervan worden gebruikt als blauwdruk voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Beeld: UNSense