“Disruption in consultancy”

FreedomLab, denktank en centrum voor strategische studies, heeft een enorm kennispotentieel voor marktpartijen die staan voor strategievraagstukken in tijden van technologische en sociaal-culturele verschuivingen en veranderende machtsverhoudingen. De waarde wordt naar buiten gebracht d.m.v. kennisdeling en de realisatie van platforms met externe investeerders en marktpartijen in grote domeinen waaronder Smart, Health en Mobility. JACK draagt structureel bij aan de strategische ontwikkeling van de organisatie en adviseert op het gebied van communicatie en branding.